• แฟ้มพีวีซี
  • แฟ้มพีวีซี
  • แฟ้มพีวีซี
   
 
  แฟ้มพีวีซี ชนิดห่วงตัว D
   
  แฟ้มพีวีซี คลิปบอร์ด
   
  แฟ้มพีวีซี คลิปบอร์ดมีฝาปิด
   
  แฟ้มพีวีซี คลิปบอร์ดมีฝาปิด A5
   
  แฟ้มพีวีซี ชนิดก้านยก
   
  แฟ้มพีวีซี แบบยืดน็อต
   
  แฟ้มพีวีซี ชนิดห่วงกลม
   
  แฟ้มขังภาพ แบบมีไส้
   
  แฟ้มขังภาพ แบบไม่มีไส้
   
  แฟ้มขนาด A3
ชนิดห่วงตัว D และ ก้านยก
   
  แฟ้มห่วงสปริง 3" 4 ก้าน (4 ห่วง)
   
  แฟ้มพีวีซี คลิปบอร์ด A5 พับครึ่ง
   
  แฟ้มพีวีซี 3 ห่วง A5
   
  แฟ้มเสนองาน ปกใส
   
  ซองเอนกประสงค์
   
  ซองป้ายชื่อขนาดต่างๆ
   
  แฟ้มสะสมเหรียญ
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดแฟ้มพีวีซี

 
 
แฟ้มพีวีซีแบบตัวd
แฟ้มพีวีซีแบบห่วงกลม
 
 
 
 
 
 
 
 
แฟ้มพีวีซีแบบคลิปบอร์ด
แฟ้มพีวีซีแบบคลิปบอร์ด(ปิด)
 
 
 
 
 
 
 
 
แฟ้มพีวีซีแบบก้านยก
แฟ้มพีวีซีแบบยึดน๊อต
 
 
 
 
 
 
 
 
lock-image-type-sheet.html
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ซองใส่บัตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
copyright©www.pvcfolder.com 2011-2012